תסקירי השפעה על הסביבה

תסקירי השפעה על הסביבה

תסקירים וחוות דעת סביבתיות לפרויקטים ותכניות כחלק מתהליך קבלת ההחלטות במוסדות התכנון הכוללים ניתוח הסביבה והרקע הסטטוטורי והפיסי לפרויקט, ניתוח חלופות, השפעות סביבתיות ומטרדים אפשריים, והמלצות למזעור המטרדים.

זיהום קרקע

זיהום קרקע

ייעוץ ופיקוח של פרויקטים לחקירת ושיקום קרקעות מזוהמות. סקרים היסטוריים, תכנון, טיפול ושיקום של אתרים מזוהמים. ליווי פרוייקטים המתמקדים בזיהום קרקע ומי תהום. ניתוח ההשפעה וגודל המזהמים בקרקע ובמי התהום ועוד.

היבטים תכנוניים

היבטים תכנוניים

בדיקה וניתוח של שימושי וייעודי הקרקע ברמה הארצית, המחוזית והמקומית, על מנת לאתר מוקדי חיכוך אפשריים עם הסביבה. המידע מוצג באמצעים גרפיים ומפות על-ידי מערכות מידע גיאוגרפיות - GIS. פירוש המצב התכנוני הינו גורם חשוב בהערכת ההשפעות והמגבלות הסביבתיות.

איכות אוויר

איכות אוויר

מים יזוי סביבתי תוך התייחסות למטאורולוגיה, פליטות מזהמים וריחות לאויר. חיזוי פיזור מזהמים וחיזוי איכות האוויר באזורי מגורים המושפעים מכבישים וזיהום תעשייתי. החיזוי מתבצע באמצעות שימוש בנתוני ניטור קיימים, ניתוח מטאורולוגי ומודלים מקובלים לפיזור מזהיר.

סיכונים סיסמיים

סיכונים סיסמיים

תקן ישראלי ת"י 413 תקן עמידות מבנים ברעידות אדמה, מחייב התאמת הפתרון ההנדסי של מבנה לרמת הסיכון הסיסמי באתר. כיוון שלרוב מועד הוצאות היתר הבנייה מאוחר להתחשבות בסיכונים הסיסמיים, אנו מבצעים בחינה ראשונית של היבטי הסיכון כבר בשלב תכנית המתאר או התכנית המפורטת במטרה לאפשר הערכות מראש.

בריאות הציבור

בריאות הציבור

התייחסות לבריאות הציבור בפרויקט, תכניות או מדיניות כתוצאה מפוטנציאל זיהום והשלכותיו הבריאותיות באוכלוסייה. העבודה בנושא נעשית בשיתוף פעולה עם גורמים בארץ ובחו"ל העוסקים באפידמיולוגיה ובהערכות סיסטמתיות בנושא.

גיאולוגיה והידרוגיאולוגיה

גיאולוגיה והידרוגיאולוגיה

סקירה גיאולוגית והידרוגיאולוגית בחוות דעת, תסקירים ונספחים סביבתיים במסגרת תהליכי התכנון. בחינת השפעת גורמים בעלי פוטנציאל זיהום על מערכות הידרוגיאולוגיות ומי התהום. בדיקות רקע לקידוחים ימיים, נסיגת מצוק חופי והיבטים נחליים.

פסולת

פסולת

חקירה, אפיון ושיקום אתרי פסולת תוך שימוש בכלים שונים כגון גיאופיזיקה, קידוחים, ניטור ביוגז ותשטיפים ועוד. אמצעי ייחודי בשימוש במשרדנו הינו סריקה טרמית, באמצעותה ניתן למפות את הטמפרטורות על פני אתר הפסולת ולאתר נקודות בפליטת ביוגז. ניתוח הנתונים מאפשר איתור בעירות פנימיות ואזורי כשל באיטום האתרים. הטכנולוגיה מאפשרת את צמצום השטחים הדורשים טיפול באמצעים פולשניים בגוף הפסולת.

אקולוגיה וערכי טבע

אקולוגיה וערכי טבע

בחינת ההיבטים האקולוגיים, ערכי הטבע והשטחים הפתוחים בתחומי התכנית ובסביבתה במטרה לשמר את השטחים הפתוחים ואת החי והצומח בהם, ולצמצם את הפגיעה בערכי טבע מוגנים במהלך הפיתוח ולאחריו. עריכת סקרי עצים, סקרי בעלי כנף, תכניות לשימור ערכי טבע וכדומה.

רעש ורעידות

רעש ורעידות

אקוסטיקה ורעידות הינן חלק מכל פיתוח אנושי ומהווים גורם מגביל למגורים ותעסוקה - חיזוי סביבתי מתבצע על-ידי מדידת המצב האקוסטי הקיים, הערכת מחוללי הרעש וחיזוי ממוחשב באמצעות תכנות מקובלות האנרגיה האקוסטית העתידית. תכנון להפחתת רעשים נגזר מחיזוי זה.

מערכות מידע גיאוגרפיות

מערכות מידע גיאוגרפיות

השימוש במערכות מידע גיאוגרפיות מהווה חלק בלתי נפרד מהעבודה במרבית הפרויקטים המתוכננים במשרד. הנתונים המוזנים לתוכנת ה-ArcGIS מנוהלים, מנותחים ונערכים בהתאם לצרכי הפרויקט.

ניסוי

ניסוי

א