תסקירי השפעה על הסביבה

זיהום קרקע

היבטים תכנוניים

איכות אוויר

סיכונים סיסמיים

בריאות הציבור

גיאולוגיה והידרוגיאולוגיה

פסולת

אקולוגיה וערכי טבע

רעש ורעידות

מערכות מידע גיאוגרפיות

פרופיל  להורדה

contact us          -         צור קשר

Tel  :              +972-3-9739911           : טלפון 

Fax  :             +972-3-9773976             : פקס

Email :        adama@adam-ma.co.il        : מייל

כתובת

האגוז 6

פארק תעשיות חמ"ן

דואר

ת.ד 901 שוהם 6085001

Our location

6 Egoz St

Hevel Modiin Industrial Park

Post

P.O.B 901 Shoham 6085001