רעש ורעידות

אקוסטיקה ורעידות הינן חלק מכל פיתוח אנושי ומהווים גורם מגביל למגורים ותעסוקה - חיזוי סביבתי מתבצע על-ידי מדידת המצב האקוסטי הקיים, הערכת מחוללי הרעש וחיזוי ממוחשב באמצעות תכנות מקובלות האנרגיה האקוסטית העתידית. תכנון להפחתת רעשים נגזר מחיזוי זה.

פרויקטים לדוגמא

ניתוח מטרדים אקוסטיים - מטורבינות רוח, ממחצבות, מאזורי אש

אז"ת  - "זכויות רעש"

רעש ורעידות – ניתוח השפעות ומיגונים נדרשים בפרויקטי תכנון

פרופיל  להורדה

contact us          -         צור קשר

Tel  :              +972-3-9739911           : טלפון 

Fax  :             +972-3-9773976             : פקס

Email :        adama@adam-ma.co.il        : מייל

כתובת

האגוז 6

פארק תעשיות חמ"ן

דואר

ת.ד 901 שוהם 6085001

Our location

6 Egoz St

Hevel Modiin Industrial Park

Post

P.O.B 901 Shoham 6085001