רעש ורעידות

אקוסטיקה ורעידות הינן חלק מכל פיתוח אנושי ומהווים גורם מגביל למגורים ותעסוקה - חיזוי סביבתי מתבצע על-ידי מדידת המצב האקוסטי הקיים, הערכת מחוללי הרעש וחיזוי ממוחשב באמצעות תכנות מקובלות האנרגיה האקוסטית העתידית. תכנון להפחתת רעשים נגזר מחיזוי זה.

פרויקטים לדוגמא

ניתוח מטרדים אקוסטיים - מטורבינות רוח, ממחצבות, מאזורי אש

אז"ת  - "זכויות רעש"

רעש ורעידות – ניתוח השפעות ומיגונים נדרשים בפרויקטי תכנון