בריאות הציבור

התייחסות לבריאות הציבור בפרויקט, תכניות או מדיניות כתוצאה מפוטנציאל זיהום והשלכותיו הבריאותיות באוכלוסייה. העבודה בנושא נעשית בשיתוף פעולה עם גורמים בארץ ובחו"ל העוסקים באפידמיולוגיה ובהערכות סיסטמתיות בנושא.

פרויקטים לדוגמא

בחינת אבק פחם ומידת השפעתו על הבריאות

אז"ת אשדוד – בחינת השפעות סביבתיות ובריאותיות ממסוף גופרית

בחינת השפעות בריאותיות וסביבתיות מתחנת הכוח הפחמית

פרופיל  להורדה

contact us          -         צור קשר

Tel  :              +972-3-9739911           : טלפון 

Fax  :             +972-3-9773976             : פקס

Email :        adama@adam-ma.co.il        : מייל

כתובת

האגוז 6

פארק תעשיות חמ"ן

דואר

ת.ד 901 שוהם 6085001

Our location

6 Egoz St

Hevel Modiin Industrial Park

Post

P.O.B 901 Shoham 6085001