היבטים תכנוניים

בדיקה וניתוח של שימושי וייעודי הקרקע ברמה הארצית, המחוזית והמקומית, על מנת לאתר מוקדי חיכוך אפשריים עם הסביבה. המידע מוצג באמצעים גרפיים ומפות על-ידי מערכות מידע גיאוגרפיות - GIS. פירוש המצב התכנוני הינו גורם חשוב בהערכת ההשפעות והמגבלות הסביבתיות.

תכנון ופיתוח בר קיימא
ועדת ברונטלנד של האו"ם (Brundtland Commission), קבעה את ההגדרה המצוטטת ביותר לקיימות ולפיתוח בר קיימא: "פיתוח בר קיימא הוא פיתוח העונה על צורכי ההווה בלי לפגוע ביכולתם של הדורות הבאים לספק את צורכיהם הם".

בעבודת היומיום במשרד אדםה אנו מתרגמים הגדרה זו לעיקרון הבא – תכנן באופן בו ההשפעות של המיזם תהינה מינימליות, נסבלות והפיכות במידה רבה. ניתן ורצוי לשלב אלמנטים מקיימים בכל עבודה סביבתית שהיא – ע"י חסכון באנרגיה, שימור נגר, הפחתת פסולת, עידוד תנועה רגלית, השקעה במתקנים וישויות שישיגו מטרתם תוך השפעה מינימלית על סביבתם.

חברות וארגונים בארץ החלו להפנים את מושג הקיימות והצורך שלהם ליישמו בעיקר עבורן. כך לדוגמא – חברות חזקות בונות לעצמן מבנים "ירוקים" בעלי תווי תקנים, שכונות ירוקות, וכן מזמינות ביקורת חיצונית בנושאי סביבה וקיימות על פעילותן. הממשלה קיבלה החלטה לפני מספר שנים להקים ועדת מנכ"לים לקיימות בה נתבקש כל משרד ממשלתי להגיש תכנית לפעילות מקיימת ויישום קיימות בתכניותיו.

ניקח לדוגמא שכונה חדשה בצפון תל אביב בה העירייה החליטה ליישם עקרונות קיימות . נעשה מאמץ בתכנון זה לקיים – מרחק ומחסה מצונמי, יצירת מרקם רחובות המאפשר זרימת רוח מרעננת ומפזרת מזהמים, יצירת מרקם מבנים ורחובות הנהנים מהצללה מיטבית וחסכון באנרגיה. תכנון ושימור נגר עילי. שמירה על מצוק חופי וערכיו לדורות הבאים, שמירת אתרי טבע עירוני במרחב השכונתי ובחופים הסלעיים במערב. תכנון תחבורה מקיימת תוך ניסיון להפחית תנועות מנועיות מקומיות. תיקון עוולות העבר בהקשר של זיהום מים וקרקע ועוד.

משרדנו עוסק הן בתכנון מוטה עקרונות קיימות והן במיזמים "טהורים" של קיימות כגון בדיקת נאותות סביבתית לחברות ופרויקטים, השוואת טכנולוגיות לדרישות BAT הטכנולוגיה הטובה ומעוטת ההשפעות ביותר באותה עת. תכניות אב ומתאר לקיימות או בעלות רובד מקיים בתכנון.

משרד אדםה מטמיע הלכה למעשה עקרונות מקיימים בכל תכנון ומיזם בו אנו מעורבים וכן עובד במיזמים שכל תכליתם יצירת פעילות מקיימת.

פרויקטים לדוגמא

סקרי היתכנות להקמת שדות סולאריים בנגב ובערבה

איתור חלופות למיקום אס"פ

בחינת חלופות למיקום אז"ת

בחינת חלופות לתוואי כביש בגליל

בחינת חלופות למיקום תחנת רכבת בגליל