אקולוגיה וערכי טבע

בחינת ההיבטים האקולוגיים, ערכי הטבע והשטחים הפתוחים בתחומי התכנית ובסביבתה במטרה לשמר את השטחים הפתוחים ואת החי והצומח בהם, ולצמצם את הפגיעה בערכי טבע מוגנים במהלך הפיתוח ולאחריו. עריכת סקרי עצים, סקרי בעלי כנף, תכניות לשימור ערכי טבע וכדומה.

פרויקטים לדוגמא

סקר טבע עירוני – פ"ת, הרצליה, אשקלון

ערכי טבע בפרויקטי תכנון

סקרי עצים