מערכות מידע גיאוגרפיות

השימוש במערכות מידע גיאוגרפיות מהווה חלק בלתי נפרד מהעבודה במרבית הפרויקטים המתוכננים במשרד. הנתונים המוזנים לתוכנת ה-ArcGIS מנוהלים, מנותחים ונערכים בהתאם לצרכי הפרויקט.

שימוש ויישום תוצרי מערכות מידע גיאוגרפיות
במשרד אדמה עובדים אנשי מקצוע בעלי ניסיון של מספר שנים בתחום התכנון והממ"ג. המשרד מחזיק בשלוש תחנות עבודה עם תוכנת ArcView בגרסה 10.
העבודה בנושאי ממ"ג מחייבת קיום בסיס נתונים גדול המתעדכן באופן סדיר. בסיס הנתונים כולל בין השאר:
- ייעודי קרקע - נתוני תכניות ארציות, מחוזיות ותת"לים.
- סקרי טבע ונוף, סקרי שטחים פתוחים מכל הסוגים.
- אתרים ארכיאולוגים,
- בסיסי מידע ומיפוי גיאולוגיים וסיסמיים.
- שכבות מידע אודות תשתיות (קידוחים / צנרות) המתעדכנים מעת לעת.
- שטחי אש,
- מידע ימי מסוגים שונים.

ברוב עבודותינו אנו מבצעים מיפוי וניתוח של נתונים שונים בהתאם לצרכי הפרויקט, לדוגמה: תכניות סטטוטוריות בהיררכיות שונות, שימושי קרקע, נושאים גיאולוגים והידרולוגיים שונים, אקולוגיה, נוף , ארכיאולוגיה וערכי טבע.
כלל המידע התכנוני החשד "מונח" על שכבות הממ"ג המייצגות את המצב הקיים והתכנית / המיזם נבחן ביחס אליו.
מעת לעת מתבצעים גם ניתוחי מידע מורכבים יותר כגון - נצפות, אגנים, חתכים, מפות שוות עוצמה – בתוספות שונות לתכנות מבית ESRI.

משרד אדםה מפעיל מערכות מידע גיאוגרפי כמעט בכל עבודותיו ומיישם חישובים מורכבים הנגזרים מתוצרים אלו.