גיאולוגיה והידרוגיאולוגיה

סקירה גיאולוגית והידרוגיאולוגית בחוות דעת, תסקירים ונספחים סביבתיים במסגרת תהליכי התכנון.

בחינת השפעת גורמים בעלי פוטנציאל זיהום על מערכות הידרוגיאולוגיות ומי התהום.

בדיקות רקע לקידוחים ימיים, נסיגת מצוק חופי והיבטים נחליים.

פרויקטים לדוגמא

יעוץ הידרוגיאולוגי לתכניות לכבישים: 2, 38, 41, 444 , 859, 44

הרצליה – הר החול

בית גוברין – בריכת בוצה

עדפי עפר בתכניות: שדה דב, תא/3700

פרופיל  להורדה

contact us          -         צור קשר

Tel  :              +972-3-9739911           : טלפון 

Fax  :             +972-3-9773976             : פקס

Email :        adama@adam-ma.co.il        : מייל

כתובת

האגוז 6

פארק תעשיות חמ"ן

דואר

ת.ד 901 שוהם 6085001

Our location

6 Egoz St

Hevel Modiin Industrial Park

Post

P.O.B 901 Shoham 6085001