פסולת

חקירה, אפיון ושיקום אתרי פסולת תוך שימוש בכלים שונים כגון גיאופיזיקה, קידוחים, ניטור ביוגז ותשטיפים ועוד. אמצעי ייחודי בשימוש במשרדנו הינו סריקה טרמית, באמצעותה ניתן למפות את הטמפרטורות על פני אתר הפסולת ולאתר נקודות בפליטת ביוגז. ניתוח הנתונים מאפשר איתור בעירות פנימיות ואזורי כשל באיטום האתרים. הטכנולוגיה מאפשרת את צמצום השטחים הדורשים טיפול באמצעים פולשניים בגוף הפסולת.

פסולת ואתרי פסולת
אתרי פסולת מסוגים שונים הינם ישויות מורכבות. לאחר הטמנת הפסולת – עובר האתר והפסולת הטמונה בו תהליכים מגוונים של – התפרקות, שקיעה, שריפה , שחרור ביוגז, זיהום מים וקרקע, לעיתים נבירה ע"י בני אדם לחיפוש מתכות, לעיתים נבירה ע"י נברנים בעלי חיים המשחרים למזון.
כך או אחרת – אתרי פסולת מהווים מפגע, הן לסביבה במגוון תחומים והן לערים שבדרך כלל גדל שטחן גם לכוון אתר הפסולת ואז יש צורך בקירוב שימושי קרקע אליהם.

העיסוק בפסולת מגוון וכולל קשת מקרים וסוגים:
- תכנון פינוי ומחזור פסולת בניין בהקמת שכונות. – יש צורך לנסות ולצמצם הפסולת שתצא מתחום הפרויקט, יש לנסות לגרוס, למחזר, למלא שטחים שניתן למלאם ולהפחית השלכות בסביבה.
- תכנון מערכי פסולת מעורבת לפינוי משכונות ויישובים – להקצות מיקומים לתשתיות, דרכי פינוי, שיטות פינוי, יעדי פינוי.
- לתכנן רמפות לתחנות מעבר – בהתאם לצרכנים, למיקום ולייתכנות "החיים הכלכליים " של הרמפה / תחנת המעבר.
- לתכנן מיקום וייזום של מתקני מיון / מחזור לפסולת מעורבת ומתקני קצה לעיכול אנאירובי ואו קומפוסטציה למרכיב האורגאני של המיון מהמתקנים.
- לחקירת אתרי פסולת מסוגים שונים ע"מ להפחית מפגעיהם, לברר התקדמות הזיהום או לאשר בנייה למגורים ותעסוקה סמוך אליהם.

חקירת אתרי פסולת מתחילה בדרך כלל בסיור ובצילום טרמי לילי ע"מ ללמוד על "Hot Spots" באתר , נקודות העשויות לרמז על בערה פנימית, או אזור פליטת ביוגז. החקירה ממשיכה במדידת ביוגז ב"גריד" פריסת דיגומים בסריג על פני האתר, בקידוחים ודגימות פסולת, ביוגז ותשטיפים. לעיתים יעשה שימוש בשיטות גיאופיזיות ע"מ לחקור צפונות עמוקות של אתר. חקירת אתרי פסולת הינה תנאי הכרחי לשיקום אתרים ואו לקבלת החלטות על שימושי קרקע סמוכים אליהם.

במשרד אדםה חוקרים אתרים, מנטרים אתרים, מבקרים אתרים ומתכננים את כל הקשור בהשפעות הסביבתיות של אתרי ומתקני פסולת.

פרויקטים לדוגמא

אס"פ אבו דיס

אס"פ שריג

אס"פ ברקת

אס"פ טירה

אתר מיחזור שחורת

אס"פ שפיה