משק בעלי חיים

מושב אמץ - הקמת לולים מתקדמים

דודאים חיזוי ריח במכלאות צאן

טראבין - נספח נופי סביבתי למבנים סביבתיים

כפר גליקסון - מרכז מזון לרפת

עמיקם - מרבץ בקר

פרופיל  להורדה

contact us          -         צור קשר

Tel  :              +972-3-9739911           : טלפון 

Fax  :             +972-3-9773976             : פקס

Email :        adama@adam-ma.co.il        : מייל

כתובת

האגוז 6

פארק תעשיות חמ"ן

דואר

ת.ד 901 שוהם 6085001

Our location

6 Egoz St

Hevel Modiin Industrial Park

Post

P.O.B 901 Shoham 6085001