משק בעלי חיים

מושב אמץ - הקמת לולים מתקדמים

דודאים חיזוי ריח במכלאות צאן

טראבין - נספח נופי סביבתי למבנים סביבתיים

כפר גליקסון - מרכז מזון לרפת

עמיקם - מרבץ בקר