איכות אויר

חדרה - אבק הפחם

אשדוד - מסוף הגופרית

ת. כוח אשלים

אזור איכות אויר ורעש

סקר מחצבות שונות

נחשונים התנגדות למחצבה

טייבה מחצבה 206

מבערות - איתור

מחצבה בגליל

מתחם מגורים צפון רעננה

רכבת מודיעין

עטרות - מפעל בטון רדימיקס

ייעוץ שוטף לעיריית ת"א

פארק  תעשיות קדמת גליל - מפגעי ריח