מתקני ייצור אנרגיה

אשלים ת.כח תרמו סולארית

ותל ייעוץ למתקני אנרגיה

טורבינות רוח עמק הבכא רמהג

קטורה ת. כח סולרית

תל אביב 3700 אנרגייה

ת. כח באר טוביה

תמ"א 37 - רותם אורון צין

ת. כח מקורות אשדוד 2013

דור חגית - תמא 37 מ 2005

שדה דב - רידינג

טורבינות רוח בקעת ערד

שדות סולאריים בינוניים נגב וערבה

שדות סולריים גדולים בדיקת ייתכנות

אגירה שאובה מנרה וגלבוע

בית קמה + בית ניר - מתקן PV

חדרה - אבק הפחם

חדרה מנאי

ט. רוח כוכבא צבאים - ייתכנות

טורבינות עמק הבכא - היתר בנייה

טורבינות רוח כוכבא צבאים 

יוטבתה - פינוי מתקן תרמוסולארי

מבערות - איתור

ריינדיר אנרגייה

אלרום חוות טורבינות רוח

טלמניע אנרגיה

תחנת כח באר טוביה - תכנון ניטור

קוואדרו – אתרים לתחנות כח

רמה"ג - ט. רוח עמק הרוחות

אלון תבור - בקרת נאותות

אלרום - היתר בניה טורבינות רוח

נחשונים - בקרת מפעל פל"א

תחנת הכוח אלון תבור - ליווי שוטף

חמ"נ שוהם - מתקן קוגנרציה

תחנת הכוח רמת חובב - נאותות סביבתית

רמת השרון - מבערת פסולת WTE

ייעוץ שוטף לעיריית ת"א

פרופיל  להורדה

contact us          -         צור קשר

Tel  :              +972-3-9739911           : טלפון 

Fax  :             +972-3-9773976             : פקס

Email :        adama@adam-ma.co.il        : מייל

כתובת

האגוז 6

פארק תעשיות חמ"ן

דואר

ת.ד 901 שוהם 6085001

Our location

6 Egoz St

Hevel Modiin Industrial Park

Post

P.O.B 901 Shoham 6085001