מתקני ייצור אנרגיה

אשלים ת.כח תרמו סולארית

ותל ייעוץ למתקני אנרגיה

טורבינות רוח עמק הבכא רמהג

קטורה ת. כח סולרית

תל אביב 3700 אנרגייה

ת. כח באר טוביה

תמ"א 37 - רותם אורון צין

ת. כח מקורות אשדוד 2013

דור חגית - תמא 37 מ 2005

שדה דב - רידינג

טורבינות רוח בקעת ערד

שדות סולאריים בינוניים נגב וערבה

שדות סולריים גדולים בדיקת ייתכנות

אגירה שאובה מנרה וגלבוע

בית קמה + בית ניר - מתקן PV

חדרה - אבק הפחם

חדרה מנאי

ט. רוח כוכבא צבאים - ייתכנות

טורבינות עמק הבכא - היתר בנייה

טורבינות רוח כוכבא צבאים 

יוטבתה - פינוי מתקן תרמוסולארי

מבערות - איתור

ריינדיר אנרגייה

אלרום חוות טורבינות רוח

טלמניע אנרגיה

תחנת כח באר טוביה - תכנון ניטור

קוואדרו – אתרים לתחנות כח

רמה"ג - ט. רוח עמק הרוחות

אלון תבור - בקרת נאותות

אלרום - היתר בניה טורבינות רוח

נחשונים - בקרת מפעל פל"א

תחנת הכוח אלון תבור - ליווי שוטף

חמ"נ שוהם - מתקן קוגנרציה

תחנת הכוח רמת חובב - נאותות סביבתית

רמת השרון - מבערת פסולת WTE

ייעוץ שוטף לעיריית ת"א

רמת הגולן עמק הבכא - הפעלת וניטור חוות טורבינות רוח

מכרז לחווה סולרית בדימונה עבור חברת אינוונרג'י - בקרת נאותות

בחינת היתכנות שטחים בדרום הארץ להקמת חוות טורבינות רוח, עבור חברת דליה אנרגיות

אשדוד - ליווי סביבתי של הקמת תחנת הכוח אתגל

מושב גיאה - מסמכים סביבתיים למתקן פוטו-וולטאי