תכנון סביבתי להתיישבות כפרית

חורפיש תכנית מתאר

לכיש- תבע למרכז משולב

ישוב דרוזי חדש 2017

תל שבע - תכנית מתאר

זמר- הגדלת הישוב

רשות הבדואים

תל שבע- תבע בשטח אתר הפסולת

שיבולת - יישוב חדש בגליל

בר גיורא הרחבה

דור כפר נופש

אמציה הרחבה

אילת חוות היען

עין אל אסד

דימונה ליד המסילה

אבו בסמה

עין הבשור מתאר

מוא"ז חבל מודיעין - תכנית מתאר כוללנית

עין א-סהלה

נחל גרר- מרכז טיילות

נחשונים השפעות מחצבה

אבו תלול

בית עובד נספח

גבעת הערנדל

זלפה

שעב

רכסים שכונה

רכסים צפון

תל שבע - ביר אל חמאם

מולדה (סעווה) - נספח פסולת

תוכנה - יעודי קרקע

פרופיל  להורדה

contact us          -         צור קשר

Tel  :              +972-3-9739911           : טלפון 

Fax  :             +972-3-9773976             : פקס

Email :        adama@adam-ma.co.il        : מייל

כתובת

האגוז 6

פארק תעשיות חמ"ן

דואר

ת.ד 901 שוהם 6085001

Our location

6 Egoz St

Hevel Modiin Industrial Park

Post

P.O.B 901 Shoham 6085001