תכנון סביבתי להתיישבות כפרית

חורפיש תכנית מתאר

לכיש- תבע למרכז משולב

ישוב דרוזי חדש 2017

תל שבע - תכנית מתאר

זמר- הגדלת הישוב

רשות הבדואים

תל שבע- תבע בשטח אתר הפסולת

שיבולת - יישוב חדש בגליל

בר גיורא הרחבה

דור כפר נופש

אמציה הרחבה

אילת חוות היען

עין אל אסד

דימונה ליד המסילה

אבו בסמה

עין הבשור מתאר

מוא"ז חבל מודיעין - תכנית מתאר כוללנית

עין א-סהלה

נחל גרר- מרכז טיילות

נחשונים השפעות מחצבה

אבו תלול

בית עובד נספח

גבעת הערנדל

זלפה

שעב

רכסים שכונה

רכסים צפון

תל שבע - ביר אל חמאם

מולדה (סעווה) - נספח פסולת

תוכנה - יעודי קרקע

מוא"ז מגידו - בחינת ערכיות שטחים עבור וועדת הגבולות

בית נחמיה - סקר שימושי קרקע

מדרך עוז - מסמך סביבתי לשכונת מגורים חדשה

מסמך סביבתי לתכנית למושב באר מילכה