אתרי ומתקני פסולת

אס"פ אבו דיס

אס"פ ג'למה-בעירות

אס"פ טייבה

ותל יעוץ סביבתי בנושאי פסולת והידרוגיאולוגיה

שדה דב - עודפי עפר

אס"פ ברקת

אס"פ מסלול שיקום

אס"פ שפייה

אס"פ חיפה - חנ"י

מתקן פסולת חבל מודיעין

עודפי עפר מחוז ים

תל שבע אספ

תחנת מעבר שחורת

שחמון - תכנון מפורט

אס"פ ג'למה 

תל שבע- תבע בשטח אתר הפסולת

אס"פ שריג

אילת- אתר מחזור בשחורת

אס''פ חרובית

אס"פ איכות ירוקה בעירות

אס"פ ארושה-טייבה

אס"פ חולון 

אס"פ חיפה זיהום קרקע

אס"פ לון

אס"פ נהריה

אס"פ רתמים

אס"פ גבעת אולגה

גשר מנחמיה

דלילה התנגדות

חירייה - מתקן למחזור פסולת בניין

טייבה בור מסראווה

מגרסת אבן-חווד סביבתית

מעלה אדומים -עודפי עפר

נען-אתר גזם

עמק הבכא עודפי עפר

אס"פ חולון - פילוט

שפיה בקרה תקופתית

תחנות מעבר ממיינות - איתור

תחנת מעבר בית גמליאל

תל שבע - שכונה 20

תל שבע א. ת ישן

תחנת מעבר פסולת בנין

ערערה - תחנת מעבר

נחשונים - בקרת מפעל פל"א

ראשל"צ - ייעוץ שוטף

טייבה - בקרת שינויים באס"פ

רמת נבטים - נספח פסולת

תל שבע - נספח פסולת מתחם 3

פרופיל  להורדה

contact us          -         צור קשר

Tel  :              +972-3-9739911           : טלפון 

Fax  :             +972-3-9773976             : פקס

Email :        adama@adam-ma.co.il        : מייל

כתובת

האגוז 6

פארק תעשיות חמ"ן

דואר

ת.ד 901 שוהם 6085001

Our location

6 Egoz St

Hevel Modiin Industrial Park

Post

P.O.B 901 Shoham 6085001