אודותנו

משרד "אדמה - מדעי הסביבה והגאולוגיה" הוקם בשנת 2002 ועוסק בייעוץ וניהול פרויקטים בכלל דיסציפלינות מדעי הסביבה והאדמה. המשרד משלב גישה דיסציפלינארית "אדוקה" עם הבנה מעמיקה של מערכות התכנון בישראל והתהליכים המינהליים הנלווים. מחויבות ראשונה במעלה לסביבה ולאמת המקצועית בשרות הטוב ביתר ללקוח, מנחה את צוות המשרד בעבודתו.

המשרד עוסק בהיבטים סביבתיים במגוון רחב של פרויקטים ובכללם אנרגיה קונבנציונאלית, אנרגיות מתחדשות, פסולת, תחבורה, ים וחופים, תעשייה, זיהום קרקע, איכות אויר ועוד. המשרד עוסק הן בהובלת הנושאים הסביבתיים במיזמים מורכבים, בניהול ובכתיבת מסמכים סביבתיים לבחינת השפעות סביבתיות פוטנציאליות בפרויקטים והן בניהול פרויקטים שתכליתם בחינת מצב קיים, חקירה ושיקום לעמידה בסטנדרטים סביבתיים מקובלים.

הצוות המקצועי מונה אנשי מקצוע בעלי השכלה אקדמאית וניסיון נרחב במגוון תחומים סביבתיים כדוגמת תכנון והנדסת סביבה, גיאולוגיה, הידרוגיאולוגיה, איכות אויר ואקולוגיה. נוסף על כך מעסיק המשרד באופן קבוע צוות יועצים חיצוניים מומחים בתחומי אקוסטיקה, נוף ועוד.

המגוון המקצועי הרחב מאפשר מתן פתרון מקיף ללקוחותינו, המאגד את מכלול ההיבטים הסביבתיים הייחודיים לכל פרויקט תחת קורת גג אחת.

Mountain Lake

Mountain Lake

Beach Huts

Beach Huts

Ferris Wheel

Ferris Wheel

Palm Trees

Palm Trees

City Cycle

City Cycle

Misty Slopes

Misty Slopes

Fire Wood

Fire Wood

Foggy Pier

Foggy Pier

Cafe in Autumn

Cafe in Autumn

Blue Stairway

Blue Stairway

Two Flamingos

Two Flamingos

Old City Street

Old City Street

River Boathouse

River Boathouse

אדםה - מדעי הסביבה והגיאולוגיה בע"מ