חברת "אדםה – מדעי הסביבה והגיאולוגיה" מוסמכת לתקן ISO/IEC 17025 (מעבדה 540) לדיגום קרקעות, מערומי קרקע, גזי קרקע ודיגום אוויר תוך מבני

לתעודת ההסמכה ונספח היקף ההסמכה

.

17025 מעבדה 540.png