אורי יונגריס

Sun Jan 20 2019 07:01:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

545992956

שם המזמין

הוזמן בתאריך

מספר טלפון

Email

הערות נספות

דודי גלור

Wed Dec 26 2018 09:19:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

חשבונית ע"ש גלור תכנון ואדריכלות בע"מ

שם המזמין

הוזמן בתאריך

מספר טלפון

Email

הערות נספות

פרופיל  להורדה

contact us          -         צור קשר

Tel  :              +972-3-9739911           : טלפון 

Fax  :             +972-3-9773976             : פקס

Email :        adama@adam-ma.co.il        : מייל

כתובת

האגוז 6

פארק תעשיות חמ"ן

דואר

ת.ד 901 שוהם 6085001

Our location

6 Egoz St

Hevel Modiin Industrial Park

Post

P.O.B 901 Shoham 6085001