משרדי ממשלה ורשויות ציבוריות

משרד הפנים
האנרגיה והמים
משרד הגנת הסביבה
משרד הבינוי והשיכון
החקלאות ופיתוח הכפר
משרד הכלכלה
לשכות התכנון מחוז ירושלים ומחוז הדרום
ועדה לתשתיות לאומיות
רשות מקרקעי ישראל
המנהל האזרחי באיו"ש
רשות ניקוז שקמה בשור

פרופיל  להורדה

contact us          -         צור קשר

Tel  :              +972-3-9739911           : טלפון 

Fax  :             +972-3-9773976             : פקס

Email :        adama@adam-ma.co.il        : מייל

כתובת

האגוז 6

פארק תעשיות חמ"ן

דואר

ת.ד 901 שוהם 6085001

Our location

6 Egoz St

Hevel Modiin Industrial Park

Post

P.O.B 901 Shoham 6085001