אודותנו

משרד "אדמה - מדעי הסביבה והגאולוגיה" הוקם בשנת 2002 ועוסק בייעוץ וניהול פרויקטים בכלל דיסציפלינות מדעי הסביבה והאדמה. המשרד משלב גישה דיסציפלינארית "אדוקה" עם הבנה מעמיקה של מערכות התכנון בישראל והתהליכים המינהליים הנלווים. מחויבות ראשונה במעלה לסביבה ולאמת המקצועית בשרות הטוב ביתר ללקוח, מנחה את צוות המשרד בעבודתו.

המשרד עוסק בהיבטים סביבתיים במגוון רחב של פרויקטים ובכללם אנרגיה קונבנציונאלית, אנרגיות מתחדשות, פסולת, תחבורה, ים וחופים, תעשייה, זיהום קרקע, איכות אויר ועוד. המשרד עוסק הן בהובלת הנושאים הסביבתיים במיזמים מורכבים, בניהול ובכתיבת מסמכים סביבתיים לבחינת השפעות סביבתיות פוטנציאליות בפרויקטים והן בניהול פרויקטים שתכליתם בחינת מצב קיים, חקירה ושיקום לעמידה בסטנדרטים סביבתיים מקובלים.

הצוות המקצועי מונה אנשי מקצוע בעלי השכלה אקדמאית וניסיון נרחב במגוון תחומים סביבתיים כדוגמת תכנון והנדסת סביבה, גיאולוגיה, הידרוגיאולוגיה, איכות אויר ואקולוגיה. נוסף על כך מעסיק המשרד באופן קבוע צוות יועצים חיצוניים מומחים בתחומי אקוסטיקה, נוף ועוד.

המגוון המקצועי הרחב מאפשר מתן פתרון מקיף ללקוחותינו, המאגד את מכלול ההיבטים הסביבתיים הייחודיים לכל פרויקט תחת קורת גג אחת.

תסקירי השפעה על הסביבה

תסקירי השפעה על הסביבה

גיאולוגיה והידרוגיאולוגיה

גיאולוגיה והידרוגיאולוגיה

זיהום קרקע

זיהום קרקע

פסולת

פסולת

היבטים תכנוניים

היבטים תכנוניים

אקולוגיה וערכי טבע

אקולוגיה וערכי טבע

איכות אוויר

איכות אוויר

רעש ורעידות

רעש ורעידות

סיכונים סיסמיים

סיכונים סיסמיים

מערכות מידע גיאוגרפיות

מערכות מידע גיאוגרפיות

בריאות הציבור

בריאות הציבור

אדםה - מדעי הסביבה והגיאולוגיה בע"מ

פרופיל  להורדה

contact us          -         צור קשר

Tel  :              +972-3-9739911           : טלפון 

Fax  :             +972-3-9773976             : פקס

Email :        adama@adam-ma.co.il        : מייל

כתובת

האגוז 6

פארק תעשיות חמ"ן

דואר

ת.ד 901 שוהם 6085001

Our location

6 Egoz St

Hevel Modiin Industrial Park

Post

P.O.B 901 Shoham 6085001