תשתיות

ליווי הקמה - תוואי הרכבת לירושליים

תסקיר לכביש 6 - קטע 7

תכנון סביבתי/ בקרת תכנון לכ 10 תחנות כוח בארץ

מע"צ [נת"י] - בקרת איכות לנושאי סביבה

נמל מכולות אשדוד

נמל הדרום אשדוד מבנה עליון

נמל חיפה - תרחיף

ות"ל יעוץ סביבתי - אנרגיה

צנרת גז דור חגית - תמא 37

תמא 37 גז טבעי - מקטעים שונים ברחבי הארץ

תמא 37 גז טבעי - רותם אורון צין

עורף נמל חיפה

כלא מגידו - אתר חדש

תפוח- תחנת מקורות

כפר גליקסון - מרכז מזון

אליפז בריכת מקורות

קו אדום - מערכת הסעת המונים גוש דן

נחשונים התנגדות לדרך 4711

נחשונים התנגדות למחצבה 2015

נחשונים התנגדות למחצבה 2017

הרצליה התנגדות תממ 5
יוטבתה מאגר מקורות

מגרסת אבן-חווד סביבתית

קו חמישי לירושלים
קו מקורות ירקון מערבי

חנ"י - אשדוד מסוף הפחם

שדה התעופה תל נוף - תכנית אב

תל אביב מסופי תחבורה

רמת השרון - מבערת פסולת WTE

קו ירוק רכבת קלה - מקטע תל אביב - מנהור ותחנות

שפדן - מתקן קצה לפסולת

נמל אשדוד - כביש הרוחב

הר עיט - מתקן אגירה שאובה

רמת גן - קו סגול במקטע אלוף שדה

גן שורק- שוק סיטונאי

חברת נמל חיפה - בקרת נאותות

טייבה - מסמך סביבתי להיתר בנייה לתחנת מעבר לגזם

גבולות - תסקיר השפעה על הסביבה למנחת מטוסים

חיפה - מסמך סביבתי לאתר קומפוסט