תשתיות

ליווי הקמה - תוואי הרכבת לירושליים

תסקיר לכביש 6 - קטע 7

תכנון סביבתי/ בקרת תכנון לכ 10 תחנות כוח בארץ

מע"צ [נת"י] - בקרת איכות לנושאי סביבה

נמל מכולות אשדוד

נמל הדרום אשדוד מבנה עליון

נמל חיפה - תרחיף

ות"ל יעוץ סביבתי - אנרגיה

צנרת גז דור חגית - תמא 37

תמא 37 גז טבעי - מקטעים שונים ברחבי הארץ

תמא 37 גז טבעי - רותם אורון צין

עורף נמל חיפה

כלא מגידו - אתר חדש

תפוח- תחנת מקורות

כפר גליקסון - מרכז מזון

אליפז בריכת מקורות

קו אדום - מערכת הסעת המונים גוש דן

נחשונים התנגדות לדרך 4711

נחשונים התנגדות למחצבה 2015

נחשונים התנגדות למחצבה 2017

הרצליה התנגדות תממ 5
יוטבתה מאגר מקורות

מגרסת אבן-חווד סביבתית

קו חמישי לירושלים
קו מקורות ירקון מערבי

חנ"י - אשדוד מסוף הפחם

שדה התעופה תל נוף - תכנית אב

תל אביב מסופי תחבורה

רמת השרון - מבערת פסולת WTE

קו ירוק רכבת קלה - מקטע תל אביב - מנהור ותחנות

שפדן - מתקן קצה לפסולת

נמל אשדוד - כביש הרוחב

הר עיט - מתקן אגירה שאובה

פרופיל  להורדה

contact us          -         צור קשר

Tel  :              +972-3-9739911           : טלפון 

Fax  :             +972-3-9773976             : פקס

Email :        adama@adam-ma.co.il        : מייל

כתובת

האגוז 6

פארק תעשיות חמ"ן

דואר

ת.ד 901 שוהם 6085001

Our location

6 Egoz St

Hevel Modiin Industrial Park

Post

P.O.B 901 Shoham 6085001