פיתוח בר קיימא

חברת נמלי ישראל- נאותות סביבתית 2017

כושר נשיאה דור - נחשולים

שפיר תכנית אכיפה סביבתית

אשדוד - מסוף הגופרית

ט. רוח כוכבא צבאים - ייתכנות

טייבה מחצבה 206

יהוד- חוק עזר עירוני

נתיב העשרה-סקר אקולוגי

ערבה דרומית חקלאות ימית

חברת נמלי ישראל - פיתוח בר קיימא 

פתח תקוה שטחים פתוחים

שבילי אופניים - סיוע ל"שביל ישראל באופניים"

חברות בוועדות תקינה ירוקה

מצוק חופי הרצליה - שימור בר קיימא

סקר טבע עירוני הרצליה

סקר טבע עירוני פתח תקווה

סקר טבע עירוני אשקלון

ליווי תכנון בר קיימא בתוכנית שדב דב תל אביב

פרופיל  להורדה

contact us          -         צור קשר

Tel  :              +972-3-9739911           : טלפון 

Fax  :             +972-3-9773976             : פקס

Email :        adama@adam-ma.co.il        : מייל

כתובת

האגוז 6

פארק תעשיות חמ"ן

דואר

ת.ד 901 שוהם 6085001

Our location

6 Egoz St

Hevel Modiin Industrial Park

Post

P.O.B 901 Shoham 6085001