שותף מייסד במשרד אדםה. בעל תואר ראשון בגיאולוגיה מטעם אוניברסיטת בן-גוריון. לימודי תעודה בטכניון בנושאי הנדסת סביבה, לימודים לתואר שני באוניברסיטה העברית, בעל ניסיון רב במכלול נושאים סביבתיים ובאינטגרציה ביניהם, בעל ניסיון בתכנון והנדסת סביבה של כ-30 שנה. שימש כיועץ הסביבה של הות"ל וכיועץ סביבתי ללשכות התכנון ירושלים ודרום של משרד הפנים בין השנים 2003 – 2008.

דרור נחמיאס

שותפה. בעלת תואר שני (M.B.A.) במינהל עסקים, בהתמחות של ניהול מערכות בריאות וניהול פרויקטים מטעם אוניברסיטת תל-אביב, ותואר ראשון [L.L.B] במשפטים. בעלת ניסיון של כ-20 שנה במגוון נושאי ניהול פרויקטים, סביבה ותכנון.

במסגרת עבודתה במשרד, עוסקת יעל בנושאי עלויות סביבתיות וניהול צוותי סביבה. בכתיבת ועריכת תסקירי השפעה על הסביבה, נספחים סביבתיים וחוות דעת סביבתיות, לווי סביבתי לפרויקטים ובקרת תסקירים.

יעל גרינבאום

מנהל תחום תכנון סביבתי. בעל תואר שלישי (.Ph.D) בגיאוגרפיה מטעם אוניברסיטת בר-אילן.

במסגרת עבודתו במשרד, עוסק קובי בכתיבת ועריכת תסקירי השפעה על הסביבה, נספחים נופיים-סביבתיים, נספחים סביבתיים, נספחי פסולת בניין ועודפי עפר, חו"ד סביבתיות, ליווי סביבתי להעתקת קידוחי מי שתיה, בחינת היתכנות סביבתית למיזמים שונים, כתיבת מסמכים סביבתיים להיתרי בנייה וליווי סביבתי.

ד"ר קובי אלון

בעלת תואר שני (.M.Sc) באיכות הסביבה ומשאבי טבע בחקלאות במחלקה לקרקע ומים מטעם האוניברסיטה העברית ותואר ראשון (B.A.) במחלקה לגיאוגרפיה ואיכות הסביבה ובמחלקה להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה, מטעם אוניברסיטת תל אביב.

במסגרת עבודתה במשרד, עוסקת רבקה בכתיבת ועריכת תסקירי השפעה על הסביבה, נספחים סביבתיים וחוות דעת סביבתיות, היתרי פליטה לתעשיות אנרגיה, וליווי סביבתי.

רבקה חוצן

גיאולוג, לשעבר  חוקר (במכון הגיאולוגי) בנושאי גיאולוגיה ימית וחופית, ובסיכונים סביבתיים הקשורים בצוקי החוף, בעל תואר שלישי (Ph.D.) מטעם האוניברסיטה העברית.

בעל ניסיון של למעלה מ-50 שנה. בין תחומי עיסוקיו, מחקרים גיאולוגיים וסדימנטולוגיים בקרקעית הים התיכון, סייסמיקה בדרום-מזרח הים התיכון, יציבות מדרונות ומנגנונים של גלישות קרקע תת-ימיות, גיאולוגיה וגיאוטכנולוגיה ימית במדף ומדרון היבשת של ישראל.

ד"ר גדעון אלמגור

בעל תואר שני בסביבה, גיאוגרפיה ותכנון מטעם האוניברסיטה העברית. בעל ניסיון עשיר בתחומים אלו.
מסגרת עבודתו במשרד עוסק טל  בלווי סביבתי של פרויקטים, בכתיבת ועריכה של נספחים נופיים-סביבתיים, בהיבטים תכנוניים ובממ"ג.

טל רובין

בעלת תואר שני (M.Sc) ותואר ראשון (B.Sc) במדעי הגיאולוגיה והסביבה מטעם אוניברסיטת בן גוריון.

בעלת ניסיון בהכנת סקרים היסטוריים, ליווי סקרי קרקע, כתיבת נספחים סיסמיים, והכנת נספחי פסולת. כמו כן, בעלת ניסיון קודם בחינוך סביבתי בבתי ספר, ובהוראת גיאולוגיה באוניברסיטה.

במסגרת עבודתה במשרד, עוסקת איה בכתיבה ועריכה של דו"חות וסקרים בנושאי קרקעות מזוהמות, גיאולוגיה והידרוגיאולוגיה

איה גולן

בעל תואר שני (M.A) בגיאוגרפיה ותכנון עירוני ואזורי מטעם האוניברסיטה העברית ותואר ראשון (B.Sc) במדעי איכות הסביבה מטעם המכללה האקדמית הדסה.

בעל ניסיון בהכנת מסמכי בקשה לקבלת היתרי פליטה, מסמכים סביבתיים ועיסוק בתחומי חומרים מסוכנים וקרקעות מזוהמות.

במסגרת עבודתו במשרד עוסק ירון בהכנת ועריכת תסקירי השפעה על הסביבה, חוות דעת סביבתיות וליווי סביבתי.

ירון קצ'קה

בעל תואר שני (M.A) בגיאוגרפיה ותכנון עירוני מטעם אוניברסיטת תל אביב ותואר ראשון (B.A) בגיאוגרפיה ומזרחנות מטעם אוניברסיטת בר אילן.

בעל ניסיון בתחום פסולת שונים ברשויות רבות ברחבי הארץ, עסק בשנים האחרונות בחינוך סביבתי כרכז חינוך וכמפתח תוכן. 

במסגרת עבודתו במשרד עוסק רועי בהכנת ועריכת תסקירי השפעה על הסביבה, חוות דעת סביבתיות וליווי סביבתי, בעיקר בתכניות להתיישבות במגזר עירוני וכפרי.

רועי פרדני

בעלת תואר שני (M.Sc.) באקולוגיה ממשק וסביבה במחלקה לאקולוגיה מדברית במכונים לחקר המדבר ותואר ראשון (B.A.) במחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, מטעם אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

בעלת ניסיון בתכנון וביצוע סקרים אקולוגיים, שיקום אזורים מופרים ובהדרכת טיולים למיטבי לכת.

במסגרת עבודתה במשרד עוסקת נטלי בכתיבת ועריכת תסדירי השפעה על הסביבה, נספחים אקולוגיים, חוות דעת אקולוגיות, סקרי צומח ובתי גידול.

נטלי לוינה

בעלת תואר ראשון (B.Sc) במדעי הגיאולוגיה והסביבה מטעם אוניברסיטת בן-גוריון ולומדת לתואר שני (M.Sc) בהנדסת סביבה באוניברסיטת תל אביב.

בעלת ניסיון בעריכת סקרים היסטוריים, ליווי סקרי קרקע וליווי תהליכי שיקום לאתרי סילוק פסולת. נוסף לאלו, בעלת ניסיון בהדרכת טיולים לקבוצות נוער.

יובל עשת

בעל תואר שני (M.Sc) ותואר ראשון (B.Sc) במדעי הגיאולוגיה והסביבה מטעם אוניברסיטת בן גוריון.

במסגרת עבודתו במשרד עוסק ניר בכתיבה ועריכה של דו"חות וסקרים בנושאים סיסמיים, הידרולוגיים והידרו-גיאולוגיים, ייצור וניהול פסולת וסקרים היסטוריים.

ניר בן אליהו

בעלת תואר שני (M.A) בתכנון עירוני ואזורי וניהול סביבתי מטעם אוניברסיטת ברצלונה ותואר ראשון (B.A) בגיאוגרפיה בחטיבת הגיאו-אינפורמטיקה מטעם האוניברסיטה העברית.

בעלת ניסיון במערכות מידע גיאוגרפיות, עסקה בעבר בפרויקטים עבור מחלקת התכנון של האיחוד האירופי.

נטליה פרנקוס

בעל תואר ראשון (B.A) בגיאוגרפיה מטעם אוניברסיטת בר אילן.

בעל ניסיון רב במערכות מידע גיאוגרפיות ומערכות מידע אחרות. במסגרת תפקידו נותן תשובות מרחביות לצוות ולפרויקטים הרבים המופנים אליו, אחראי על פריסה מרחבית של נתונים המשמשים כרקע ליוזמות ופרויקטים בהם: רבדים סטטוטוריים שונים, שטחי אש, ארכיאולוגיה, קרקעות מזוהמות, איכות אויר, שפכים, פסולות מסוגים שונים וערכי טבע.

נפתלי מולדובן

מנהלת אדמיניסטרטיבית של המשרד.

ילי קרן

יועצים קבועים לצוות המשרד

ניר מעוז - אקולוג

אקולוג, בעל תואר שני (M.Sc.) במדעי הטבע עם התמחות באקולוגיה מטעם אוניברסיטת בן גוריון. ייעץ למשרד להגנת הסביבה ולות"ל בנושאי אקולוגיה ושטחים פתוחים.

בקי באופן פעולתם של גופי התכנון, הפיקוח והאכיפה במשרדי הממשלה השונים - משרד הפנים, משרד הבינוי והשיכון, משרד התשתיות והמשרד להגנת הסביבה. מנוסה בעבודה מול גופי התכנון והרגולציה ומול הגורמים המקצועיים הרלוונטיים תוך התייחסות לתקנים ולדירקטיבות הסביבתיות. בין תחומי עיסוקיו, נושאי אקולוגיה, פיתוח בר קיימא, שמירת טבע, בדיקת רגישויות אקולוגיות לתכנון, חקירת מערכות אקולוגיות, הכנת סקרי עצים וסקרי טבע עירוני בערים שונות.

מר ניר מעוז הינו יועץ קבוע למשרדנו בנושא ערכי טבע יבשתיים.

ד"ר מיכאל מוגלבסקי - אקוסטיקאי

אקוסטיקאי, מומחה בנושא רעש ורעידות. בעל תואר שלישי (Ph.D.) מטעם המכון לחקר פיזיקה של בנינים (NIISF) במוסקבה ותואר שני (M.Sc.) בהנדסה מטעם המכון להנדסה אזרחית במוסקבה.

בעל ניסיון של למעלה מ-30 שנה, בין תחומי עיסוקיו, מדידות רעש ורעידות, אקוסטיקה ארכיטקטונית, אקוסטיקה של בניינים, רעש ורעידות במפעלים ומחצבות, רעש ורעידות בספינות, אקוסטיקה של תעשיות עתירות מדע, רעש ורעידות ממערכות תחבורה - רכבת עירונית ובינעירונית, כבישים ונמלים, רעש ורעידות סביבתיים ממפעלים, תכנון מכשירים ומכונות שקטים, בדיקות אקוסטיות מעבדתיות.

ד"ר מיכאל מוגילבסקי הינו יועץ קבוע למשרדנו בנושא רעש ורעידות.

אינג' יוסי באזיס – איש איכות אויר

מהנדס כימיה, מומחה בנושא איכות אוויר, בעל תואר שני (M.Sc.) בהנדסת כימיה מטעם אוניברסיטת לוס אנג'לס, קליפורניה, ארה"ב (UCLA). עוסק בנושא של איכות סביבה ואנרגיה למעלה מ-30 שנה. מתמחה באופן מיוחד בביצוע חישובי פיזור מזהמי אוויר באמצעות מודלים ממוחשבים, וביצע ב-10 השנים האחרונות מאות פרויקטים שהתבססו על הרצת מודלי פיזור מזהמי אויר עבור מגוון רחב של לקוחות במגזרים שונים.

אינג' יוסי באזיס הינו יועץ קבוע למשרדנו

ד"ר אילן סתר – איש איכות אויר

אקלימאי, מומחה בנושא איכות אוויר, בעל תואר שלישי (Ph.D.) בפיסיקה עיונית מטעם אוניברסיטת לואי פסטר, שטרסבורג, צרפת. עוסק בנושא של איכות אוויר ומטאורולוגיה למעלה מ-35 שנה. מתמחה בחישובי פיזור מזהמי אוויר באמצעות מודלים ממוחשבים, עסק במאות פרויקטים שהתבססו על הרצת מודלי פיזור מזהמי אוויר עבור מגוון רחב של נושאים ולקוחות במגזרים שונים.

ד"ר אילן סתר הינו יועץ למשרדנו בתחומים שונים של איכות אויר.

פרופיל  להורדה

contact us          -         צור קשר

Tel  :              +972-3-9739911           : טלפון 

Fax  :             +972-3-9773976             : פקס

Email :        adama@adam-ma.co.il        : מייל

כתובת

האגוז 6

פארק תעשיות חמ"ן

דואר

ת.ד 901 שוהם 6085001

Our location

6 Egoz St

Hevel Modiin Industrial Park

Post

P.O.B 901 Shoham 6085001